ČO JE AKUPUNKTÚRA

Slovo akupunktúra sa skladá z dvoch slov: acus je po latinsky ihla a punctio pichnutie, bodnutie. Voľne preložené to znamená napichávanie ihlami. Praktizuje vpichy ihiel do určitých, presne stanovených bodov.

Podstata akupunktúry spočíva v stimulácii niektorých miest tela, ktoré sa nazývajú aktívne body, vpichom špeciálnych tenkých ihiel.

Podráždenie aktívnych bodov možno vykonávať aj iným spôsobom - napríklad teplom pri moxibuscii, tlakom pri akupresúre, slabým elektrickým prúdom pri elektroakupunktúre a podobne.

Aktívne body majú vnútornú spojitosť s vnútornými orgánmi, tkanivami, alebo funkciami organizmu. Preto pri poruchách alebo ochoreniach vnútorných orgánov bývajú aktívne body citlivé na tlak. A naopak, ich podráždením možno liečebne pôsobiť na príslušný orgán či jeho funkciu a súčasne aj na celý organizmus.

Ak sa akupunktúra vykoná vo včasnom štádiu ochorenia, dochádza k jeho vyliečeniu a k úplnej obnove zdravia. U pokročilejších a chronických ochorení akupunktúra svojim protibolestivým, protizápalovým, celkovo posilňujúcim, upokojujúcim a regulačným pôsobením, tvorí dôležitú súčasť starostlivosti o zdravie.

Akupunktúra je liečba fyziologická, ktorá upravuje a usmerňuje priebeh životných dejov a zvyšuje odolnosť a obranyschopnosť organizmu.
Akupunktúra ovplyvňuje človeka ako celok, v jednote jeho tela a duše. Je účinná, bezpečná a nemá nijaké vedľajšie nepriaznivé účinky. Pomáha skvalitňovať a urýchlovať liečebný proces a výrazne zvyšovať kvalitu života.