AURIKULOTERAPIA


Aurikuloterapia je spôsob udržania zdravia, pri ktorom na tlak citlivé a elektricky meratelné body na ušnom boltci používame k diagnostike a pomocoumechanického, elektrického či iného odpovedajúceho dráždenia môžeme liečiť rôzne funkčné a iné zmeny spôsobené nemocou.(Kropeje)
U zdravého človeka je koža ušného boltca na bežné podnety nebolestivá. Pri akomkoľvek ochorení sa objavia na povrchu boltca citlivé body. Tieto môžu bolieť aj spontánne a súvisia s chorobou tela. Zmeny citlivosti boltca sa objavia ešte pred vypuknutím choroby v čase začínajúcich funkčných zmien. Pri postupujúcom uzdravovaní sa znižuje citlivosť zóny či bodu. Tento mikrosystem bol zmapovaný a sú vytvorené schémy účinných diagnostik a terapii.

Veľmi zaujímavé sú aj terapie na chudnutie a protifajčiarské.

Ponúka sa tu na malej ploche za pomoci rôznych techník (ihličky,laser,elektroimpulzy, vyšetrovadlo ap.) pomerne účinná možnosť relatívne rýchle pomôcť od daného problému.