CHIROPRAKTIKA

Chiropraktika je liečebná metóda zaoberajúca sa osteopatickým vyšetrovaním funkcie kĺbov a chrbtice.
Účelom je diagnostikovať a liečiť funkčné blokády chrbtice a kĺbov končatín. Chiropraktika je preventívna, diagnostická a liečebná metóda zaoberajúca sa mechanickými poruchami muskuloskeletálneho systému. V rôznej forme ju praktizovali už v Egypte, na Ďalekom Východe či medzi Indiánmi. Špeciálne sa sústreďuje na oblasť chrbtice. Vychádza z toho, že poruchy chrbtice ovplyvňujú nervový systém a to môže viesť k ďalším zdravotným ťažkostiam. Veľmi zjednodušene povedané, v chrbtici je uložená miecha a z miechy pozdĺž celej chrbtice vybiehajú nervy, ktoré inervujú rôzne oblasti. Zablokovanie určitej časti chrbtice môže viesť napríklad k problémom, ako sú migrény, tinitus, problémy s krvným tlakom, bolesti brucha, bolesti na hrudi, bolesti ramien, lumbago – „seknutie“ krížov, bolesti v oblasti krížov, stuhnutosť krku a končatín atď. Chiropraktika je odbor, ktorý uznáva aj WHO. Na vysokej úrovni je v zámorí a v Rusku. Ale veľmi dobrú povesť majú aj chiropraktici zo Slovenska či Čiech. V zámorí je predmetom vysokoškolského štúdia ako samostatný odbor. Zakladateľom modernej chiropraktiky v Amerike bol D. D. Palmer spolu so svojím synom. Chiropraktika rozoznáva dve metódy. Prvá je studená metóda. Ide vlastne hneď o manipuláciu či naprávanie bez predošlej prípravy. Treba ju robiť veľmi odborne, pretože môže byť nebezpečná. Hrozí poškodenie mäkkých častí tkanív, roztrhnutie šliach a iné. Druhou metódou je teplá metóda. Samotnú manipuláciu predchádza takzvaná mobilizácia. Mobilizácia je vlastne masáž alebo nahrievanie... Väčšinou sa blok napraví už počas tejto mobilizácie.