MUDr. Tibor Balázs

Pracovisko: akupunkturista, F.: AKUPUNKTÚRA – MUDr. Balázs Tibor,
Vzdelanie.: 1970-74 Gymn. s vyuč. Jazykom maď. Komárno, 1974-81 LF KU Hradec Králové, VLVDU J. E. Purkyně, 1984 atestácia I. stupňa z interného lekárstva Hradec Králové, 1986 I. stupeň z anesteziol. a resustitácie Bratislava, 1., 2., 3. stupeň z akupunktúry v Hradci Královém, Třeboni a Prahe, rôzne iné kurzy v smere vojnového lekárstva, 1995 Tematický kurz vojnovej chirurgie, záchrana obyvateľstva v čase ohrozenia a iné, držiteľ licencií A, B, C – v odbore akupunktúry, anesteziológie a intenzívnej medicíny,

Lekárska prax: 1981 Vojenská nemocnica Bratislava, JIS, 1982 VÚ 8216, 16 Posádka Sereď, Posádková ošetrovňa, náčelník zdravot. služby  zväzku, 1989 Vojenská nemocnica Bratislava, interný lekár, ARO – budovanie nového oddelenia, zástupca primára, 1995 odchod do zálohy v hodnoti podplukovníka, 1995-99 zmluva s Vojenskou nemocnicou – odd. ARO, práca na čiastočný pracovný úväzok, od 1995 získal licenciu súkromného lekárstva akupunkturistu, otvorenie Humanitného centra, najprv v Gabčíkove, potom v Dlhej Vsi nad Váhom, neskôr vo Váhovciach a v r. 2006 v Bratislave – Karlovej Vsi, momentálne vykonáva ordináciu vo všetkých 3 zdravotných zariadeniach, akupunktúrou a aurikulotherápiou lieči bolesti ramien, bolesti hlavy, funkčné poruchy chrbtice, zápaly sedacieho nervu, migrénové bolesti hlavy, nadváhu, reumatické bolesti kĺbov, bolesti zubov, vredové choroby, funkčné ochorenia žalúdka a čriev, cukrovku, stavy po náhlej mozgovej cievnej príhode – ochrnutia, problémy alergické, astmatické, bolesti gynekologické, s krvným tlakom, s impotenciou a odvyknúť si od fajčenia a drogovej závislosti,
Publikačná činnosť: časopis Akupunktúra, Práca, Hét, Vasárnap, Új Nő, účasť na konferenciách, STV – Terítéken, Sro, RV.: rôzne rezortné ocenenia a čestné uznania, S.: SLK, SLS – Internistická spoločnost, Štúdium a liečba bolesti, ARO,

Hobby: rastliny, kaktusy, cudzokrajné rastliny, štiepenie ovocných stromov,
Jazyky: maďarský, český, nemecký a ruský jazyk na úrovni odbornej skúšky

Zdroj: Who is who